FAQ2017-03-09T14:24:34+01:00

Välkommen till Tystors FAQ

Varför är det så viktigt att ansluta laddarens batterikablar direkt på batteripolerna?2014-02-10T11:11:11+01:00

Batteriladdning handlar om mätning av 10-dels Volt. Långa , tunna kablar eller kopplingsplintar på vägen mellan laddaren och batteriet förvanskar all mätning. Batteriet laddas men på mycket längre tid.

Varför SEPTOR och inte bara ett enkelt relä kopplat mellan batterierna?2014-02-10T11:10:23+01:00

Varför SEPTOR och inte bara ett enkelt relä kopplat mellan batterierna och som styrs från t.ex. tändnyckeln?

  • Tyvärr ger en sådan ”lösning” vare sig ett bra skydd mot urladdat startbatteri eller en smart laddning av extrabatteriet/batterierna. Låt oss titta på ett enkelt exempel:
  • Starbatteriet är laddat till 100% , extrabatteriet är tomt 0%. Kort efter start flyttas hälften av startbatteriets energi över till det tomma startbatteriet.
  • Efter en kortare körning har vi vid stopp säg 60% i varje batteri ( 10+10% hann generatorn ladda in ).
  • Vi tömmer extrabatteriet igen. Läget är nu 60% i start och 0% i extrabatteriet.
  • Samma sak upprepas med säg 20% ”ny laddning” efter en kortare körning.
  • Vid nästa stopp har batterierna nu 40% kapacitet var.
  • Samma sak upprepas ännu en gång. Nu har startbatteriet 30% när motorn stannas.
  • Nästa gång kan du inte starta.
  • SEPTOR via sin smarta elektronik ser alltid till att startbatteriet har minst 80% kapacitet oavsett extrabatteriets laddningsgrad, oavsett körtid mm.
Galvaniska strömmar – vad är det ?2014-02-10T11:09:07+01:00

I båtsammanhang äter galvaniska strömmar upp drev , roder mm.
Skyddsjorden i 230V landanslutna elförbrukare är boven.

Skyddsjorden från landanslutningen skapar en väg för låga strömmar att vandra via båtens metalldelar till vattnet – en galvanisk strömslinga uppstår.
Vanligtvis monteras en eller flera offer-anoder för att ”offras”/”ätas upp” istället för båtens dyra metalldelar.
Anoderna måste dock inför varje säsong bytas ut.

För att undvika problemet kan en isolationstransformator installeras mellan landanslutningen och elförbrukaren.
Den är så konstruerad att den bryter upp den galvaniska strömslingan på ett säkert sätt.
Kostnaden är dock hög, vanligtvis 1500-4000:- beroende på storlek.

Ett alternativ är att installera dubbelisolerade elprodukter – de innehåller isolationstransformatorn ”på köpet”.

En dubbelisolerad elprodukt har två enkla kännetecken:
Den saknar skyddsjordblecket på stickproppen och ska ha ett märke med två fyrkanter inskrivna i varandra.
Jämför gärna med hårtorken, TV-apparaten mfl.

Dubbelisolerade batteriladdare är dyrare att tillverka än de billigare och enklare skyddsjordade laddarna.
Den dubbelisolerade laddaren måste ha två oberoende isolations barriärer , större isolationsavstånd och använda högre klassat isolationsmaterial.
Dessutom ställs högre krav på tekniken för att förhindra radiostörningar jämfört med den skyddsjordade laddaren.

Alla Tystor batteriladdare är dubbelisolerade och har denna isolationstransformator inbyggd.