Batterivakt

MONITOR är batterivakten för att avbryta urladdning före batteriet tar skada. Är utifrån ställbar så att önskad restkapacitet kan väljas fritt. Finns i både 12 och 24V utförande.