Batteriseparator

SEPTOR gör att flera batterigrupper kan laddas från en generator eller batteriladdare. Batterierna skiljs sedan upp under förbrukning så att endast rätt batterigrupp förbrukas.

Vanligt förekommande inom fordonsbruk – ambulans med 3 batterisystem, distrubitionsbilar med bakgavelhiss på eget batteri, ambulansflyg med separat medicinsk utrustning, flerbatteri-system i båtar -för att ta några exempel.