SEPTOR ECU

SEPTOR gör att flera batterigrupper kan laddas från en generator eller batteriladdare. Batterierna skiljs sedan upp under förbrukning så att endast rätt batterigrupp förbrukas.

2-vägs DUO-funktionen fördelar smart laddningen oavsett var laddningskällan är placerad.

SEPTOR ECU är anpassad för modern ECU-styrd laddning
Vanligt förekommande inom fordonsbruk – ambulans med 3 batterisystem, distributionsbilar med bakgavelhiss på eget batteri, ambulansflyg med separat medicinsk utrustning, flerbatteri-system i båtar -för att ta några exempel.

• Finns i 12 och 24V som lager-standard
• 50 – 300 A
• Helautomatisk laddstyrning – koppla in och glöm bort!
• Inga spänningsfall, alla batterier laddas effektivt.
• Kretskortet är ingjutet, ger hög motståndskraft mot fukt och vibrationer.
• SEPTOR är mycket lätt att installera
• Justerbar för speciella användningsområden.
• Bygg multi-batteri system med flera SEPTOR.
• Över 90000 tillverkade.
• 3 års garanti!

SEPTOR 12300 ECU

Prod. nr: 510-013
 • 12V 300A
 • Stötström upp till 1000A
 • DUO-funktion fördelar smart laddningen oavsett var laddningskällan är placerad.
 • Unik automatstyrning av laddning till flera batterier.
 • Smart elektronik – vida överlägset enkla relä-lösningar.
 • Skyddar alltid startbatteriet.
 • Inga spänningsfall.
 • Anpassad för modern ECU-styrd generator och batteriladdare.
 • Ingjuten elektronik som klarar både fukt och vibrationer.
 • Mycket enkel att montera.
 • 3 års garanti!
Manual
Prospekt

SEPTOR 1275 ECU

Prod. nr: 510-011
 • 12V 75A
 • DUO-funktion fördelar smart laddningen oavsett var laddningskällan är placerad.
 • Unik automatstyrning av laddning till flera batterier.
 • Smart elektronik – vida överlägset enkla relä-lösningar.
 • Skyddar alltid startbatteriet.
 • Inga spänningsfall.
 • Anpassad för modern ECU-styrd generator och batteriladdare.
 • Ingjuten elektronik som klarar både fukt och vibrationer.
 • Mycket enkel att montera.
 • 3 års garanti!
Manual
Prospekt

SEPTOR 24300 ECU

Prod. nr: 510-014
 • 24V 300A
 • Stötström upp till 1000A
 • DUO-funktion fördelar smart laddningen oavsett var laddningskällan är placerad.
 • Unik automatstyrning av laddning till flera batterier.
 • Smart elektronik – vida överlägset enkla relä-lösningar.
 • Skyddar alltid startbatteriet.
 • Inga spänningsfall.
 • Anpassad för modern ECU-styrd generator och batteriladdare.
 • Ingjuten elektronik som klarar både fukt och vibrationer.
 • Mycket enkel att montera.
 • 3 års garanti!
Manual
Prospekt

SEPTOR 2450 ECU

Prod. nr: 510-012
 • 24V 50A
 • DUO-funktion fördelar smart laddningen oavsett var laddningskällan är placerad
 • Unik automatstyrning av laddning till flera batterier.
 • Smart elektronik – vida överlägset enkla relä-lösningar.
 • Skyddar alltid startbatteriet.
 • Inga spänningsfall.
 • Anpassad för modern ECU-styrd generator och batteriladdare.
 • Ingjuten elektronik som klarar både fukt och vibrationer.
 • Mycket enkel att montera.
 • 3 års garanti!
Manual
Prospekt