Septor ECU för 12V och 24V finns nu i standardsortimentet.