De olika laddstegen

Huvudladdningen

Laddaren indikerar nu att huvudladdningen har startat.
Maximal laddström matas ut från laddaren och batterispänningen stiger.
Huvudladdningen avslutas när ca 80% av batteriet är laddat.
Tiden det tar beror på storleken på laddaren och batteriet.

En enkel lathund för att beräkna den ungefärliga tiden från 0 – 80% är:
80% av batteriets storlek Ah x 1,2 (batteriets verkningsgrad) delat med laddströmmen Batteriets verkningsgrad? Läs mer i Stora batteriskolan.

Exempel 1:
Ett batteri på 100Ah och en laddare på 10A blir detta:
( 0,8 x 100 x 1,2 )/10 = ca 10 timmar
Exempel 2:
Ett batteri på 100Ah och en laddare på 25A blir detta:
( 0,8 x 100 x 1,2 )/25 = ca 4 timmar

Exemplen ovan visar alltså att återladdningstiden till 80% minskar kraftigt med en större batteriladdare.

Slutladdningen

När huvudladdningen avslutats tar slutladdningen vid.
Här laddas batteriet upp till nära 100%
Laddaren måste steglöst minska laddströmmen och bevaka att inte spänningen stiger över batteriets gasningströskel (läs mer om gasningströskeln i Stora batteriskolan). Laddas batteriet i ett utrymme varmare än +30°C eller kallare än +15°C sänder den yttre temperatursensorn data till laddaren som korrekt justerar laddspänningen till rätt nivå.

Tiden det tar för slutladdning att bli klar bestäms av det inspelade huvudladdningsförloppet som lagrats i laddarens mikrodator.
När uppsatta villkor är uppfyllda avslutas slutladdningen och batteriet har nu nått nära 100% laddningsgrad.
Tiden kan därför variera, ofta mellan ca 3-6 timmar.

Rekondladdning

Har du ställt in Tystor laddare för rekondladdning startar denna laddning nu.
Med förhöjd spänning och låg ström löses kraftig sulfatkristallina upp effektivt.

Analys

Efter slutladdningen analyseras batteriet av laddaren.
Godkänns inte batteriet avbryter laddaren och felsignalerar.
Detta kan inträffa med gamla, hårt sulfaterade batterier.
Låt batteriet vila en timma och starta sedan en ny uppladdning med rekondladdning vald. Ofta kan ett sådant batteri ”räddas” med hjälp av några uppladdningscykler.
Läs mer om detta i Stora batteriskolan.

Underhållsladdning

Godkänns batteriet i analys-steget startar nu underhållsladdningen.
Laddaren förser eventuella anslutna förbrukare med ström samtidigt som laddspänningen sänks.
Som namnet säger sker här ett underhåll av batteriet.
Nu fylls den sista 1-2% på. Samtidigt kompenserar laddaren för batteriets egen självurladdning.
Efter detta startar Tystor laddaren utjämningsladdningen regelbundet så länge laddaren är igång. Läs mer om detta i Stora batteriskolan.
Du behöver inte stänga av laddaren – alla Tystor laddare kan vara anslutna i många år.
Detta garanterar optimal batterilivslängd och ett alltid fulladdat batteri.