Sammanfattning och några råd på vägen för batteriladdare

 • Välj batterityp efter önskad kapacitet, prestanda och kostnad
 • Underdimensionera aldrig batteriets storlek – ett överdimensionerat batteri håller längre
 • När ett batteri åldras minskar kapaciteten
 • Dimensionera därför systemet för ett åldrat batteri, t.ex. 50% av stämplat Ah-tal
 • Lämna aldrig ett blybatteri urladdat – det förstörs på månader
 • Underhållsladda ett blybatteri minst var 3:e månad om det lagras
 • Återladda blybatteriet till 100% så snart som möjligt
 • Överladda aldrig ett batteri
 • Välj en kvalitetsladdare med noggrant inställda laddspänningar/strömmar
 • Välj en blybatteriladdare med temperaturkompenserad laddning vid omgivningstemperaturer högre än +30°C eller lägre än +15°C
 • Välj en laddare som automatiskt i flera steg testar och laddar upp batteriet
 • Välj en batteriladdare som alltid kan vara ansluten utan att överladda batteriet
 • Välj en Tystor batteriladdare – alla har en automatiskt rekondfunktion inbyggd
 • Beräkna minsta storleken på laddaren för ett blybatteri enligt den enkla tumregeln: 10% av Ah i A ( exempel 100Ah x10% = minst 10A laddare behövs ).
 • Glöm inte att addera ev. förbrukare som samtidigt är inkopplade. I exemplet ovan behövs alltså en 15A laddare om du har 5A belastning samtidigt som du ska ladda batteriet.
 • Största rekommenderade laddare för ett blybatteri beräknas som 25% av Ah-talet ( exempel 25% av 100Ah = max 25A laddare )