Laddning i system med förbrukare

Ofta används batteriladdaren i ett system där det finns förbrukare anslutna till batteriet som ska laddas. Enklare laddare lägger ut låga strömmar efter en genomförd uppladdning eller i värsta fall stänger laddaren av sig helt. Den typen av laddare är helt oanvändbara i batterisystem med anslutna förbrukare.

Tystor batteriladdare klarar av att både ladda upp batteriet och samtidigt förse förbrukarna med ström.

En bra tumregel för hur stor laddare som ska väljas är:
10% av Ah-talet i A + förbrukare i A = mått på minsta storlek på laddare.

Exempel:
10% av 100Ah + 7A i förbrukarström = 17A
Välj en Tystor-laddare närmast över värdet.