Blybatteriets framtid

Redan för 20 års sedan dödförklarades blybatteriet. Vidare utveckling har gjort att det fram till nyligen inte fanns någon bra ersättning med hänsyn till pris/prestanda.

LiFePO4 börjar nu dyka upp som ett bra alternativ, men än så länge till högre pris.

Ökade miljökrav har nu gjort att blybatteriet får allt svårare att överleva. Nya miljö-beskattningar har lagts på vilket förändrar pris/prestanda bilden. Dock har återvinningen av det förbrukade blybatteriet kraftigt förfinats varför man kan ana ett fortsatt bruk av blybatteriet.