Lagring och hantering

Batteriets grad av självurladdning ökar med temperaturen. Ett blybatteri ska därför lagras vid låg temperatur. Vid rumstemperatur är självurladdning mellan 2–10%/ månad beroende på vald typ. Lagerbatterier ska regelbundet lagerladdas.

Beroende på vald typ rekommenderas lagerladdning med 2-5 månaders intervall.
Hantera alltid batteriet med isolerade verktyg och skyddsglasögon. Även om systemspänningen oftast är lägre än gällande LVD´s 42,4V (lågspänningsdirektivet) så innehåller batteriet avsevärd energi. En kortslutning pol-pol smälter obehindrat en skiftnyckel! Frätande syra kan också kastas ut ur batteriet vid kortslutningen.