Hur åldras ett batteri?

Effektivast åldras ett blybatteri om det står urladdat. Ett helt nytt batteri förstörs då mycket snabbt. Slitaget ökar, eller åldringen påskyndas om man så vill, ju djupare batteriet urladdas före varje ny uppladdning. Ett batteri som ständigt har hög laddningsgrad och kanske bara vid få tillfällen delvis laddas ur (t.ex. reservkraftsbatteri) kan hålla i 8 – 15 år. Beroende på batterityp klarar ett batteri som laddas korrekt ca 200 – 1400 cykler. En cykel består av en 80% urladdning följt av en återladdning till 100%.

De enklare fritids-batterierna klarar 2-300 cykel medan AGM , GEL och rörcell klarar mellan 500-1400 totalcykler. Samma fritidsbatteri (som klarar 200 cykler) vid 80% urladdning kan vid en 25% urladdning hålla för över 1000 cykler. För varje urladdningscykel frigörs en del av blysulfaten och faller av från plattorna och hamnar i kärlets botten eller i gelen för GEL-typen. Detta material kan aldrig återbildas till aktivt bly och kapaciteten minskar gradvis. När ett batteri har fallit under 50% av ursprunglig kapacitet anses det normalt uttjänt, men andra gränser kan sättas av resp. kund och applikation. I batteriets slutfas uppstår ofta en celldefekt, dvs en cell får nära eller helt avbrott alternativt blir kortsluten.