Vad är ett laddningsbart batteri?

Laddningsbara batterier finns av olika typer.
De äldsta grundtyperna är baserade på bly/syra eller Nickel-Cadmium (NiCD).
Bly/syra för större batterier och Nickel-Cadmium för mindre batterier.

Nickel-Cadmium har numera ersatts av Nickel-MetallHydrid ( NiMH ) eller någon form av Litium batteri med Cobolt ( Li-ion CO ), Polymer ( Li-ion PO ) eller Mangan ( Li-ion Mn ).

Bly/syra batteriet i några olika byggsätt ( våta, rör, AGM, Gel ) en fortsatt stabil marknad men Litium batteriet baserat på järn ( LiFePO4 ) börjar nu att användas mer och mer.

Vi ska här huvudsakligen beröra batterier baserade på bly/syra men även en översiktlig genomgång av övriga kommersiella typer sker i slutet.

Ett blybatteri består av flera celler. En cell håller nominellt 2V. För ett 12V batteri åtgår därmed 6 celler. En huvudkomponent i batteriet är bly. Den andra huvudkomponenten är utspädd svavelsyra. Mekanisk kan battericellen byggas upp på flera sätt.

Plattcellen

I cellkärlet (plastkärlet) monteras ett antal blyplattor. Positiva plattor med en blandning av blydioxid (PbO2) och negativa plattor av poröst bly (blysvamp). Positiva och negativa plattor ”varvas” i en sandwichkonstruktion. Mellan plattor läggs en glasfibermatta som fungerar som isolator. Alla positiva resp. negativa plattor binds ihop med var sin strömskena. Den positiva strömskenan kopplas därefter ihop med nästa cells negativa osv. tills önskat antal celler och batterispänning nåtts.

Rörcellen

Rörcellen skiljer sig mot plattcellen genom den mekaniska utformningen.
En enda stor positiv resp. negativ platta läggs mot varandra med en glasfibermatta emellan. Därefter rullas plattorna ihop ungefär som en rulltårta. Slutligen ansluts resp. strömskenor och rullen monteras i sitt cellkärl. Cellerna förbinds lika plattcellsbatteriet. Normalt levereras batterier antingen som singel-cell eller i kärl i 3-grupper (6V) alternativt 6-grupper (12V).

Hårdgöraren

Bly är en mjuk metall. För att göra blyet hårdare tillsätter man en hårdgörare som t.ex. antimon eller kalicium. Idag finns det olika typer av batterier som är anpassade till olika användningsområden.