Vad händer när ett batteri laddas ur och laddas upp?

I uppladdat tillstånd består batteriet dels av plattorna med blydioxid resp. blysvamp, dels syralösning. Vid urladdningen omvandlas blyet till blysulfat (ett vitt pulver i fri luft) samtidigt som halten av svavelsyra minskar i syralösningen (dvs. densiteten sjunker mot 1,0 = bara vatten).

Hur ska ett blybatteri laddas?

Olika rekommendationer gäller för de olika typerna av blybatterier. Som en generell tumregel kan man säga att man vid +25°C omgivnings-temperatur stadigvarande kan ladda med en cellspänning av 2,3V/cell (13,8V för ett 12V batteri).

Laddningspänningar under 2,2V/cell (13,20V för ett 12V batteri) laddar aldrig upp ett batteri helt fullt. För att dels snabba upp laddningsförloppet, dels skapa en omrörning av syran i batterier med fri syra kan laddnings-späningen i slutladdningen höjas till 2,4V/cell ( 14,40V för ett 12V batteri ). Denna slutladdning måste dock noga kontrolleras av laddningsautomatiken och avbrytas innan överladdning och urgasning kan ske.

Vid urgasning bildas en mycket explosiv knallgas (en blandning av vät och syrgas). Gränsen för gasningströskeln sjunker med högre omgivningstemperatur och ökar vid lägre temperatur. Ett 12V batteri får laddas med max 14,04V vid +45°C och max 14,85V vid +/- 0°C

För rörceller gäller ett mera komplext laddningsförlopp där laddningsspänningar ända upp mot 2,7V/cell för korrekt omrörning krävs. Kravet beror på att rörcellens uppbyggnad med djupa kärl annars kan ge en skiktbildning i kärlet. För hög densitet i botten och för låg i toppen (där man också vanligtvis mäter). Vanligtvis används rörcellsbatterier i truckar där 2- eller 3-skiftsbruk gör att batteriet utsätts för korta mellanladdningar under raster mm. Laddningsautomatiken måste därför också klara av att utjämningsladda så snart tid medges (helgdagar).