Hur mäter man batteriets laddningsgrad?

För batterier med fri syra kan den sk. specifika vikten mätas och är ca 1,10-1,12 för ett urladdat batteri resp. 1,26-1,28 för ett full-laddat batteri.
För gelade/absorberade batterier kan syradensiteten inte mätas för att avgöra laddningstillståndet. Här får man istället mäta batteriets vilospänning för att få en uppfattning om laddningsgraden. Vilospänningsmätning innebär att man mäter polspänning på batteriet efter att batteriet har vilat i några timmar.
Med vila menas att ingen ström tas ur eller laddas in i batteriet. Enkelt uttryckt – batteriet står urkopplat. Vilospänningsmätning är normalt svårt att göra om batteriet är inkopplat i ett befintligt system och ger alltid bara en ungefärlig uppfattning om tillståndet.

Tips:
Ca 12,8V indikerar ett fulladdat batteri och ca 11,8V ett urladdat och förhållandet är linjärt.
Med andra ord: 0,1V motsvarar ca 10% laddningsgrad.
Ett batteri (i vila) som mäts till 12,2V är alltså laddat till ca 40%.

Vad är blybatteriets verkningsgrad?

All energi ( Ah ) som laddas in i ett blybatteri kan därefter inte utnyttjas när batteriet töms ur. En del av den inladdade energin omvandlas istället till värme.
Man säger att batteriet har en verkningsgrad. För blybatterier är den ca 85%.
För att ladda upp ett 100Ah batteri åtgår därför ca 1,2 x 100Ah = 120Ah.
Viktigt att tänka vid valet av laddarstorlek och förväntat återladdningstid.