Ah – vad är det?

Den lagrade energin mäts i ampere-timmar (Ah). Enkelt uttryckt kan man säga att Ah motsvara plattornas yta i batteriet. Måttet är framtaget utifrån en fastlagd urladdnings-profil. Den förekommer flera olika profiler beroende på användnings-område. Varje profil bygger på att ett full-laddat batteri belastas med en konstant ström i ett visst antal timmar. Urladdning avbryts normalt när spänningen har sjunkit till 1,8V/cell, dvs 10,8V för ett 12V batteri. Profilen C/20 står för att en konstant ström ska kunna tas ut i 20 timmar.

Exempel: ett 70Ah batteri ska lämna 3,5A i 20 timmar ( 70/20 = 3,5 )
Profilen C/10 betyder på samma sätt att ur ett 70Ah batteri ska 7A kunna tas ut i 10 timmar. Även profiler för C/5 förekommer.

Notera att ett 70Ah C/20 batteri bara lämnar ca 60Ah vid C/10.
Ett 70Ah C/10 batteri lämnar å andra sidan nära 80Ah vid C/20.

Det är alltså avgörande vid batterijämförelser att noga kontrollera för vilken profil fabrikanten har angivit batteriets storlek. Profilen C/20 används vanligen som mätesätt för applikationer inom fordon, båtar, hjälpmedel, larm-anläggningar mm. Profilerna C/10 och C/5 används vanligen för truck-applikationer men kan även förekomma inom hjälpmedel.

Varför dessa olika C/20-C/10-C/5 profiler kan man undra?

Bakgrunden är att ge en god och rättvis vägledning vid val av batteristorlek. Ursprungskravet är oftast att en viss driftstid ska nås med vald batteri. En truck drar momentant höga strömmar vid lyft av godset. Det är därför inte meningsfullt att dimensionera efter C/20, här används C/5 istället.