Kontroll av batteriet

När laddaren ansluts till batteriet sker först en kontroll av tillståndet på batteriet.

  • Är batteriet rättvänt inkopplat? (plus till plus / minus till minus)
  • Har batteriet kortslutna celler?
  • Är batteriet djup urladdat, kraftigt sulfaterat men i övrigt helt?
  • Är batteriet redan fulladdat?

Tystor batteriladdare mäter vid starten batteriets spänning. Är spänning över 12,8V ( för ett 12V batteri ) är batteriet fulladdat och laddaren startar därför inte en ny uppladdning. Istället går laddaren direkt över till underhållsladdning för att inte stressa det fulladdade batteriet. Läs mer under underhållsladdning nedan vad som sedan sker.

Är inkopplat batteri felvänt ( laddarens plus kopplad till batteriets minuspol osv. ) startar inte laddaren. Istället felsignalerar laddaren. Koppla in korrekt och starta igen.

Är spänningen mellan 0 – 10V måste laddaren testa batteriet för att avgöra om batteriet får laddas. Vid mycket låga spänningar lägger laddaren ut en testström och väntar på att batterispänningen ska stiga över kontrollnivå 1 (K1) inom en föreskriven tid.

Passeras inte K1 inom testtiden avbryter laddaren försöket och larmar med röd indikering att batteriet har kortslutna celler. Ett batteri med kortslutna celler kommer att producera en mycket explosiv knallgas från de hela cellerna vid ett uppladdningsförsök. Batteriet är bortom räddning och ska kasseras.

Passeras K1 inom tidsperioden påbörjas nästa test med en högre laddström.
Inom föreskriven tid ska nu 10V gränsen passeras.

Passeras inte 10V gränsen inom testtiden avbryter laddaren försöket och larmar lika som ovan. Batteriet är bortom räddning och ska kasseras.

Passeras 10V gränsen i tid startas huvudladdningen.