Vad är traktionära resp. stationära batterier?

Reservkraftsbatteriet som togs som exempel tidigare kallas också för ett stationärt batteri. Batterier som normalt cyklas (upp och urladdningar) , som t.ex. rullstols , städmaskins eller truck-batteriet, kallas för traktionära.
Val av batterityp är därför ett viktigt.