Seriekopplade och parallellkopplade batterier – vad är det?

Ett 24V system byggs upp genom att två 12V batterier seriekopplas.
Pluspolen på batteri 1 kopplas till minuspolen på batteri 2.
Över minuspolen på batteri 1 och pluspolen på batteri 2 har du nu 24V.
Om varje batteri är på 100Ah har du nu ett system på 24V 100Ah.
Kombinera aldrig ett mindre batteri med ett större.
Det mindre batteriet kommer snabbt att förstöras.

Ett 12V system med flera batterier byggs upp genom att två ( eller flera ) 12V batterier parallellkopplas.
Alla minuspoler förbinds och alla pluspoler förbinds.
Om varje batteri är på 100Ah har du nu ett system på 12V 200Ah (två batterier) eller 300Ah (tre batterier).