Batterityper

Högantimon-batteriet (antimon-halter på ca 6-7%) har god hållbarhet mot t.ex. vibrationer, men stor vattenavgång. Användningsområden är t.ex. truckar.
Lågantimon-batteriet (1-2% antimon) är ”nästan” underhållsfritt, något känsligare för vibrationer och lämpar sig för t.ex. fritidbruk.
Kalcium-batteriet (2-3%) har vid korrekt laddning ingen vattenavgång och är ofta helt slutet (inga öppningsbara pluggar för vatten-påfyllning). Har goda sk. kall-startsegenskaper och lämpar sig för bl.a. fordonsbruk. Lämpar sig illa i applikationer där djupurladdning kan förekomma.

Gelade/absorberade batterier

Förutom den mekaniska uppbyggnaden (platt resp. rörcell) och tillsatsen av olika hårdgörare kan även syra-innehållet finnas i olika tillstånd.
Batterier med öppningsbara pluggar för vattenpåfyllning har fri vätska (svavelsyra + destillerat vatten).

Vätskan kan i vissa batteri-typer vara i gelform (GEL) eller uppsuget i en glasfiber-floss (AGM). Inget vatten kan tillföras varför batteriet saknar pluggar. Däremot finns det säkerhetsventiler som öppnar vid övertryck i cellen (vanligtvis beroende på felaktig laddning). Batterityperna används ofta i lokaler som saknar speciella dragskåp eller annan kraftig utsugsventilation (kontor, rullstol etc.) Batteriet kan monteras i valfri position, liggande/stående etc. Ytterligare en fördel är att om kärlet går sönder rinner ingen syra ut.
Samlingsnamnet för gruppen Gel/AGM är VRLA (ventil reglerat bly batteri).